Meistä muualla

Naiset ja tekniikka 2015-palkinto tiedetutortoiminnalle

http://luma.fi/artikkelit/4248/tiedetutortoiminta-sai-naiset-ja-tekniikka-2015-palkinnon

Kemia/Kemi-lehden artikkeli 14.8.2015

Suomen kemian seurat -lehteen sanoja tiedetutoreiden stipendeistä:
Suomen Kemian Seurojen Opetuksen jaosto myönsi keväällä 2015 neljä stipendiä helsinkiläisen Etu-Töölön lukion ansioituneimmille tiedetutoreille. Stipendein palkittiin tämän kevään ylioppilaat ja tiedetutoreina toimineet Saara Laakko, Samuel Girmay ja Jasper Niedzielski sekä Henrik Haukka. He saivat stipendit kannustuksina jatkaa opintojaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden parissa ja mahdollisesti tulevaisuudessa toimia innovatiivisina tieteen tekijöinä.

Kuva stipendienjakotilaisuudesta Temppeliaukion kirkosta 30.5.2015.

tiedetutor4
Tiedetutor-toiminta alkoi lukuvuoden 2013-2014 aikana lukiomme innokkaiden toisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Toimintaan mukaan tulleet tiedetutor-opiskelijat innostuivat tekemisestään ja myös nauttivat siitä, että heille annettiin vastuuta ja mahdollisuus innovatiivisesti ja luovasti suunnitella ja toteuttaa erilaisia, hyvin haasteellisiakin tehtäviä. On hienoa todeta, että he kantoivat vastuun mallikkaasti osoittaen myös oma-aloitteisuutta – ennakkoluulottomuuttakin.

Tiedetutorimme tukiopettivat alempien vuosikurssien opiskelijoita ohjaten heitä viikoittain matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa opettajan johdolla. He myös toimivat assistentteina ja demonstroijina sekä apuopettajina niin omilla kuin alempien vuosikurssien fysiikan ja kemian tunneilla. Muutama tiedetutor toimi jopa opettajina soveltavalla biologian Itämeri-kurssilla ohjeistaen biologian opiskelijoita vesianalyysien tekemisessä. Osa tiedetutoreistamme ideoi, valmisteli ja ohjasi soveltavan kokeellisen kemian kurssin töitä yhdessä kemian opettajan kanssa.

Tiedetutor-opiskelijamme kävivät omatoimisesti joissakin matematiikkaan,fysiikkaan ja kemiaan liittyvissä tapahtumissa tai laitoksissa. Käyntien jälkeen he raportoivat ja pitivät esityksiä vierailuistaan muille opiskelijoille sopivillaluonnontieteellisten aineiden tunneilla.

Lukiomme sai upean tiedekummipaketin Heurekaan lahjana Aalto-korkeakoulusäätiöltä syksyllä 2013. Heureka-päivässä tiedetutorimme suorittivat opettajien etukäteen laatimat tehtävät, osallistuivat Heurekan omiin kilpailuihin sekä tutustuivat näyttelyihin ja planetaarioon sekä Tiedettä Pallolla -esitykseen raportoiden niistä.

Tiedetutortoimintaan kuului myös esiintymisiä asiantuntijarooleissa koulun ulkopuolella. Tiedetutorimme pääsivät keväällä 2014 edustamaan lukiotamme  Millenium-paviljongissa järjestetyille Teknologian kevätpäiville. He esittelivät asiantuntijoiden ottein, miten lukiossamme käytetään modernia teknologiaa erilaisissa fysiikan ja kemian mittauksissa. Tiedetutorimme järjestivät myös erään lähiseudun ala- ja yläkoulun oppilaille kokeellisen kemian näytösiltapäivän. Opiskelijoidemme turvallisuusnäkökohdat huomioiva asiantuntijuus ja innokkuus näyttävine demonstraatioineen olivat olleet nuoremmille vaikuttava elämys! Kevään 2014 lopussa tiedetutorimme järjestivät yhdessä kemian opettajan kanssa ilmiöpohjaisen jakson lopuksi elämyksellisen “Lapsienergiaa”-tapahtuman. He tutustuttivat lukiollemme kutsuttuja pieniä ihmisiä (5-9 -vuotiaita) kemian kiehtovaan maailmaan demonstraatioin ja myös ohjasivat heitä tekemään itse pienimuotoisia kemiallisia kokeita.

Keväällä 2015 tiedetutoreitamme oli mukana MAOLin kevätkoulutuspäivässä Viikin Normaalikoululla. He esittelivät tiedetutor-toimintaamme suomalaisille  matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille ja opettajiksi opiskeleville nuorille. He kertoivat kokemuksistaan sekä vastailivat asiantuntevasti heille esitettyihin kysymyksiin! Tiedetutoreillekin päivä oli mitä onnistunein ja antoisin. He ovat saaneet kutsujakin! Muutamien Helsingin alueen ja ympäristökuntien lukioiden opettajat kutsuivat heidät kertomaan tiedetutor-toiminnastamme heidän opiskelijoilleen innostukseksi ja kannustukseksi näiden kiehtovien tieteiden opiskelemisessa.

tiedetutor5
Kuva MAOLin kevätkoulutuspäiviltä Viikistä 18.4.2015

(https://peda.net/yhdistykset/maolhelsinginkerhory/mk2)

Näissä kaikissa asiantuntijarooleissa toimiminen on kasvattanut opiskelijoiden itseluottamusta, kehittänyt heidän esiintymistaitojaan ja innostanut heitä perehtymään luonnontieteiden ilmiöihin. On jo osoittautunut, että tällaisesta tiedetutor-toiminnasta on ollut hyötyä jatko-opintopaikkoihin pääsemisessä.

Tiedetutor-projektin myötä lisääntynyt opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö opiskelijoiden kanssa lisäävät yhteisöllisyyttä ja ideoiden, tietojen ja kokemusten jakamista. Näin myös opiskelijoille välittyy tiedeyhteisössä toimimisen periaatteita ja he tulevat tuntemaan itsensä merkittäviksi ja pystyviksi tulevaisuuden tekijöiksi.

“Etsin sitä, koska sen täytyi olla olemassa.”

Näin sanoi Harald Urey löydettyään deuteriumia raskaasta vedestä. Näillä sanoilla Etu-Töölön lukion kemian ja fysiikan sekä matematiikan opettajat kiittävät Suomen Kemian Seurojen Opetuksen jaostoa hienoista stipendeistä.

Anne Maria Mäkelä, Etu-Töölön lukion kemian ja matematiikan lehtori
Hanna Ylä-Mella, Etu-Töölön lukion fysiikan ja kemian lehtori

Lyhennetty versio tästä artikkelista julkaisiin Kemia/Kemi -lehdessä

tiedetutoritKemialehti7_2015

Mainokset