Mitä jännittävää matematiikan avulla voi tehdä?

Vierailulla Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella saimme uutta tietoa, missä kaikessa matematiikan osaamisesta on hyötyä. Kuulimme myös, miten matematiikan avulla nyky-yhteiskunnassa ratkaistaan ongelmia ja kehitetään uusia menetelmiä yhä monimutkaisempien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Vierailua röntgenmikrotomografia-laboratoriossa isännöi teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen. Opimme röntgenkuvantamisesta monipuolisesti. Samuli Siltanen selitti meille laitteen tekniikkaa ja röntgensäteilyn tuottamisen fysiikkaa hyvin seikkaperäisesti – itse laitteen äärellä. Tällä kerralla kuvansimme pääsiäismunan. Opiskelijamme Otto Kuusiniemi sai asettaa tarvittavat tekniset säädöt ja käynnistää kuvauksen. Matematiikkaa tarvitaan kolmiulotteisen kuvan muodostukseen erisuuntaisista kuvaleikkeistä. Inversiomatematiikan menetelmällä kuva lasketaan takaperin otettujen leikkeiden avulla. Kuvaleikkeiden määrä ja kuvantamispaksuus ovat aina hyöty-laatu-suhteen iterointia: suuremmalla kuvaleikemäärällä saadaan tarkempia kuvia, mutta niiden ottaminen kestää kauemmin. Tällaista optimointia tehdään erilaisilla matemaattisilla keinoilla. Röntgenkuvantamismetodia kehitetään edelleen, vaikka röntgenkuvaus menetelmänä ja tekniikkana onkin hyvin vanha.

 

Otto&rontgenlaite

Kuva 1. Otto pääsi kiihdyttämään elektronisuihkua ja tuottamaan röntgensäteilyä, jolla saimme otettua röntgenkuvia pääsiäismunasta tietokoneen näytölle.

 

Tutkija Jenni Räsänen kierrätti meitä matematiikan laitoksella. Käytävät täyttyivätkin innokkaista matematiikan ongelmien parissa työskentelevistä opiskelijoista ja  matematiikka-tutoreista, vaikka olikin jo myöhäinen iltapäivä. Matematiikka-tutorit erottuivat muista opiskelijoista yllään olevilla keltaisilla huomioliiveillä. Apua tarvitessaan opiskelija saattoi “nykäistä keltaisesta liivistä” ja saada apua matematiikan ongelmiinsa. Matematiikan laitos on kehittänyt kisällioppimista opetusmenetelmänä. Piirtopöydät ja liitutaulut osoittautuivat oiviksi välineksi käytävillä harjoittelemiseen.

Jenni Räsänen esitti meille myös kysymyksen, voiko matematiikkaa opiskelemalla saada ammatin tai työn. Kyllä voi! Matematiikan taitajille työmahdollisuudet ovat laajat. Työpaikka voi hyvinkin löytyä esimerkiksi vakuutusyhtiöstä, pörssistä, pankista, ohjelmistoyrityksestä tai yliopistosta.  

20171114_154323

Kuva 2. Mahdollisuuksia on monia.

Mainokset