Tislaus – demonstraatio Kemia 6 -kurssin tunnilla

Aluksi tutustuimme minkälainen tislauslaitteisto oikein on. Opettelimme kasaamaan laitteiston sekä opettelimme eri osien nimet. Kasasimme myös laitteiston harjoituksen vuoksi. Kasaamisen jälkeen myös esittelimme laitteiston muille kokeellisen kemian kurssin, Ke 6, opiskelijoille.

tislauslaitteistotiedetutorblogi

Tislauslaitteisto

 

Tislaus erotusmenetelmänä perustuu seoskomponenttien riittävän suureen kiehumispiste-eroon. Prosessissa tapahtuu kaksi peräkkäistä olomuodon muutosta – ensin höyrystyminen nesteestä höyryksi ja sitten tiivistyminen jälleen höyrystä nesteeksi.

Kun kahta tai useampaa ainetta sisältävää nestettä laitetaan tislauslaitteistossa kiinni olevaan tislauskolviin, alkaa ensimmäisenä höyrystymään aine, jolla on alhaisin kiehumispiste. Kiehumispisteen saavutettuaan aine alkaa höyrystymään, nousee putkea pitkin ja päätyy jäähdyttimeen, jossa se tiivistyy jälleen nesteeksi.

Jäähdyttimessä kaasu kylmenee ja tiivistyy nesteeksi, sillä jäähdyttimessä on kylmävesikierto. Tiivistynyt neste eli tisle tippuu trappiin. Trappia kutsutaan myös keräysastiaksi, joka on laitettu tislauslaitteiston toiseen päähän (ks. kuva).

Lämpötila pysyy vakiona, kunnes ensimmäinen aine on kaikki tislautunut. Sen jälkeen lämpötila hetkellisesti laskee ja alkaa sitten nousta, kunnes se vakioituu seuraavana tislautuvan aineen kiehumispisteeseen.  Seuraavana alkaa siis kiehumaan ja höyrystymään toiseksi alhaisimman kiehumispisteen omaava aine. Se tiivistyy Liebig-jäähdyttimessä nesteeksi ja tislautuu erilleen.

Saimme tutkittavaksi näytteen, joka sisälsi kahta komponenttia, jotka meidän tuli erottaa toisistaan ja kerätä eri trappeihin. Ensin alkoi höyrystyä aine, jonka kiehumispiste vakioitui 58oC:een ja toinen komponentti alkoi tislautua lämpötilan vakioiduttua 96oC:een. Tunnistimme komponentit asetoniksi kirjallisuusvertailun ja tuoksunsa perusteella. Toisena yhdisteenä olikin tuttu liuotin, vesi.

tilausvalokuvablogiin

Tislaus. Työn ohjaajina ja suorittajina toimivat tiedetutorit Emil, Oskari, Kaarlo ja Juuso.

Mainokset